Καινούριο κομμάτι από ένα πολύ γνωστό δίδυμο. τους Offset και 21 Savage. Το δίδυμο το οποίο έχει κυκλοφορήσει πολλές δουλειές μαζί, διακρίνεται για τη χημεία του, κάτι που άλλωστε το καταλαβαίνουμε ακούγοντας και το κομμάτι! Απολαύστε το ‘Hot Spot’ παρακάτω!

Leave a Reply

Your email address will not be published.