Νέο κομμάτι από Εισβολέα και Τάκι Τσαν με τίτλο Teddy boy. Στα scratch ο Dj Cutbrawl.

Leave a Reply

Your email address will not be published.