Από το Τέλος, στην Άβυσσο.

Βρισκόμαστε στο τέλος του 2018, για την ακρίβεια 10 μέρες πριν την αλλαγή του έτος. Περίπου 12 η ώρα, έρχεται ειδοποίηση από το YouTube, «Νέο βίντεο το κανάλι StixoimaOfficial» και απανωτές 20 ειδοποιήσεις. Νο...