Ακούστε το κομμάτι του Λόγου Απειλή για τον Pablo Hasel

Το ραπ είναι οικογένεια και δε γίνεται όταν φιμώνουν τη φωνή ενός μουσικού να μην υπάρχει συμπαράσταση! Όλος ο κόσμος στην Ισπανία, αλλά και σε άλλες χώρες έχει ξεσηκωθεί απέναντι στα αντιδημοκρατική αντιμετώπ...