Π.Τ.Ν-Η ΑΡΧΗ (album)

Νέος φρέσκος boom bap δίσκος  από την Θεσσαλονίκη και από το φρέσκο αίμα που ονομάζεται Π.Τ.Ν (Enigma Team). Ο δίσκος αποτελείται από 16 κομμάτια με πολλές συμμετοχές στο παραγωγικό κομμάτι από Low P , N3gΔ , Φ...