Μουσικοί Ισοβίτες – Λίθινη Εποχή

Οι Μουσικοί Ισοβίτες που αποτελούνται από τους Detro & Κριτή μετά από πολλά χρόνια επέστρεψαν με νέο δίσκο που ακούει στο όνομα 'Λίθινη Εποχή'. Παραγωγικά ο Κριτής ξαναδημιούργησε μια Boom Bap βόμβα και μαζ...