Ακόμη ένα καινούριο κομμάτι κυκλοφόρησε από τα 6ARIA και συγκεκριμένα από τον Mr.Emor. Το κομμάτι το οποίο έχει τίτλο ‘Λάθος Προσέγγιση’ και είναι σε παραγωγή του Smuggler. Τσεκ!

Leave a Reply

Your email address will not be published.