Χωρίς πολλά λόγια. Till i Die Pt.2. Το καλύτερο promo που θα μπορούσε να κάνει για το δεύτερο album του. Enjoy!

Leave a Reply

Your email address will not be published.