Πιστός στο δρόμο που χάραξε μετά το ΤΑΠΕΙΝΟΙ ΚΑΙ ΠΕΙΝΑΣΜΕΝΟΙ, ο ΛΕΞ επανέρχεται με νέα δουλειά σε παραγωγή, μίξη και mastering από ASTO PASAM. Κοινωνικός λόγος, τρομερό beat και 15.000 + views σε λιγότερο από μία μέρα. Enjoy!

Leave a Reply

Your email address will not be published.