Ένα cover του κλασικού κομματιού του 1995 (California Love) από τον Kendrick Lamar στο iHeartRadio Music Awards. Κάτω από την σκηνή 150 fans με TDE t-shirts.

Kendrick Lamar performs ~ iHeartRadio Music Awards από HumanSlinky

About The Author

raf_ue

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.