Νέο κομμάτι από Jonathan Emile και Kendrick Lamar αφιερωμένο στα θύματα αστυνομικής βίας.

Leave a Reply

Your email address will not be published.