Καινούριο κομμάτι από τον J.I.D, ο οποίος έχει μαζί του τον σπουδαίο J.Cole! Το κομμάτι το οποίο είναι τέρμα λυρικό έχει τίτλο ‘Off Deez’! Enjoy!

Leave a Reply

Your email address will not be published.