Καινούριο clip κυκλοφόρησε από τους Houli και FY! To κομμάτι, έχει τίτλο ‘Λειτουργία Πτήσης’ και είναι σε παραγωγή του Mason Taylor. Drip!

Leave a Reply

Your email address will not be published.