Καινούριο κομμάτι από το δίδυμοι φωτιά Future και Young Thug! Το κομμάτι έχει τίτλο ‘Do It Like’. Τσεκ τσεκ!

Leave a Reply

Your email address will not be published.