Βilly Sio is on fire. Μετά το ρεμίξ πάνω στο Style Diablo, ο Billy Sio μας δίνει ακόμα ένα κομμάτι, με τίτλο ‘Boss C E O’. Όπως μας λέει και στο κομμάτι ο Billy Sio αισθάνεται και είναι το boss. Πολύ δυνατό beat από τον Strike, η μίξη και το μάστερ έγιναν από τον Eversor. Enjoy!

About The Author

chris_ue

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.