Καινούριο κομμάτι κυκλοφόρησε ο Anser, πολύ συναισθηματικό και πολύ δυνατό, όπως άλλωστε μας έχει συνηθίσει. Το κομμάτι έχει τίτλο ‘Ούτε μια λέξη’ και είναι σε παραγωγή του Εversor! Mη ξεχνάτε τα 2 lives του Anser σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα στις 12 και 13 Ιανουαρίου αντίστοιχα!

Leave a Reply

Your email address will not be published.