Φρέσκο δυνατό κομμάτι από τον Ταφ Λαθος σε συλλογική  παραγωγή από τους Ταυτισμένος Λάθος, Μάνος Αγγελάκη, Dj Micro και Γιάννης Γαργαλάκο.

Check!

More info about Track!
Scratch: Dj Micro
Artwork: 3rd Eye Revolution
Ηχοληψία: Bashment Studio
Μίξη: Ταυτισμένος Λάθος, Dj Micro
Mastering: Ταυτισμένος Λάθος

Leave a Reply

Your email address will not be published.