Ένα freestyle verse του Μικρού Κλέφτη στο instrumental από το κομμάτι “The Potion Practise Verse” του Ludacris. Βλέπεις MK είναι καλό! Enjoy!!

Leave a Reply

Your email address will not be published.