Νέο κομμάτι από τoν ΔπΘ με Θύτη και Sadoma σε συνδυαστική  παραγωγή  από Spasmo, Empne και Billy Theta. Την επιμέλεια  της εικόνας ανέλαβε ο Spasmo και τα Cuts ο δημιουργικός Dj Cutbrawl. Για όσους δεν γνωρίζεται  τι συμβολίζει ο τίτλος  1312 θα πάρετε μια γεύση ακούγοντας το κομμάτι. 

 

All Cops Are Bastards!

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.