Ένα freestyle verse του Μικρού Κλέφτη στο instrumental από το κομμάτι «The Potion Practise Verse» του Ludacris. Βλέπεις MK είναι καλό! Enjoy!!

About The Author

teo_ue

Related Posts